Najważniejsze zagadnienia marcowej sesji Parlamentu Europejskiego

Posłowie zadecydowali też o przyznaniu pomocy bezrobotnym robotnikom z Niemiec i Litwy oraz poparli strategię gospodarczą Unii na rozpoczynającą się dekadę. Parlament zgodził się na wsparcie rejonów niedawno dotkniętych żywiołem i uczcił pamięć ofiar terroryzmu w Europie.

Dzień kobiet: powstrzymać przemoc! Ósmego marca po raz 99. obchodziliśmy na świecie Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku Parlament szczególną uwagę zwraca na przemoc wobec kobiet i wzywa do powszechnej walki z tą patologią. 

Konflikt w Strefie Gazy: wprowadzanie zaleceń Raportu Goldstone'a Przestrzeganie praw człowieka przez wszystkie strony zaangażowane w konflikt zbrojny w Strefie Gazy, przeprowadzenie niezależnych dochodzeń w sprawie domniemanych przypadków łamania praw człowieka, przyjęcie mocnego, wspólnego stanowiska UE w sprawie dalszego wprowadzania założeń Raportu Goldstone'a, jak również uważne śledzenie procesu jego wdrażania to główne żądania Parlamentu Europejskiego zawarte w uchwale z 10 marca.

Debata o unijnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa z Catherine Ashton Posłowie są przekonani, że UE powinna prowadzić wyrazistą i skuteczną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony. Parlament wyraża silne postanowienie korzystania ze swoich uprawnień budżetowych i prawa do demokratycznej kontroli w odniesieniu do WPZiB w związku ze wszystkimi instytucjonalnymi zmianami, w tym ustaleniami dotyczącymi finansowania służby działań zewnętrznych.

Wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony należy zapewnić wzmocnienie demokratycznej legitymacji WPZiB poprzez m.in. konsultowanie Parlamentu w sprawach dotyczących uruchamiania misji w ramach WPBiO, uważają posłowie.

Przyjazny rynek wewnętrzny Rynek wewnętrzny i ochrona konsumenta w Unii Europejskiej znalazły się pod lupą posłów w Strasburgu. We wtorek, dziewiątego marca odbyła się między innymi debata na temat sieci SOLVIT, która od 2002 roku pomaga rozwiązywać spory na rynku bez konieczności uciekania się do postępowań sądowych.

Podróbki na celowniku Posłowie grożą wniesieniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości przeciwko Komisji Europejskiej i Radzie, jeżeli Parlament nie zostanie właściwie włączony w międzynarodowe negocjacje nad porozumieniem w sprawie walki z podrabianiem towarów. Umowa ma na celu obronę praw własności intelektualnej twórców muzyki i filmów oraz w walkę z podrabianiem towarów, takich jak odzież i marki luksusowe.

Zatrudnienie i wzrost gospodarczy: EU2020 Posłowie poparli strategię EU2020 mającą na celu zmniejszenie bezrobocia, lepszą koordynację polityki gospodarczej i prawną stabilizację ładu gospodarczego.

Fundusz Globalizacji: Parlament popiera pomoc dla Niemiec i Litwy Parlament wsparł pomoc finansową dla trzech tysięcy byłych robotników niemieckiej fabryki samochodów oraz litewskich budowlańców i pracowników zwolnionych z wytwórni sprzętu AGD. Otrzymają oni 7,6 miliona € z funduszu dostosowania do globalizacji UE do ponownego szkolenia.

Fundusz Solidarności UE na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych Wielu posłów naciskało na wykorzystanie środków z Funduszu Solidarności UE, by pomóc poszkodowanym przez ostatnie katastrofalne burze i lawiny błotne w Europie, które pochłonęły dziesiątki ofiar.

11 marca pamięci ofiar terroru Europejski Dzień Ofiar Terroryzmu w Parlamencie. Posłowie uczcili pamięć zabitych w zamachach w Europie. Przewodniczący Jerzy Buzek wydał zdecydowane oświadczenie potwierdzające, że żadne akty terroru wobec obywateli UE nie są w stanie naruszyć podstawowych zasad europejskich.

Sesja pytań i odpowiedzi z José Manuelem Barroso Szef Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso zmierzył się z pytaniami posłów w sprawie europejskiej służby zewnętrznej, deficytu budżetowego Grecji, regulacji i rankingu agencji kredytowych i żywności modyfikowanej genetycznie podczas comiesięcznej, godzinnej debaty z posłami.
PE/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *