Akcje nabyte w spadku – brak podatku przy nabyciu i plany zwolnień przy zbyciu

Jednocześnie nabycie akcji w drodze dziedziczenia podlega zatem podatkowi od spadku i darowizn. W tym wypadku możemy liczyć na zwolnienie z podatku jeżeli zajdą następujące przesłanki:

1) Należymy do I grupy podatkowej, czyli jesteśmy rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, pasierbami, ojczymem, macochą lub rodzeństwem spadkodawcy
2)  Zgłosimy spadek do właściwego Naczelnika urzędu skarbowego  na specjalnym formularzu SD-Z 2 (Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych) (wyjątek dotyczy nabycia spadku przed notariuszem) – mamy na to 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku

Zdarza się również, że po nabyciu spadku chcemy dokonać zbycia jego elementów, w tym akcji, tutaj powstaje problem zapłacenia podatku PIT. W tym zakresie planowane są zmiany, zgodnie z którymi spadkobierca zbywający akcje, które wcześniej nabył w spadku może wliczyć do kosztów, wydatki poniesione na zakup tych akcji przez spadkodawcę.

Obecnie spadkobierca może skorzystać ze zwolnienia z PIT w zakresie dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji ale w części, która odpowiada kwocie zapłaconego podatku od spadku.

Zgodnie z planowanymi zmianami w/w zwolnienie zostanie zlikwidowane, natomiast pozostanie w zakresie darowizny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *