NDA zapewni przedsiębiorcy bezpieczeństwo

Tym samym NDA chroni przedmiot umowy i zapewnia pewność kontrahentom w zakresie poufności przekazywanych informacji.
Zawarcie NDA, zwanej również CDA (ang. confidential disclosure agrement), jest niezwykle ważne np. w przypadku negocjacji, oczywiście o ile ujawniamy podczas nich informacje istotne dla naszego przedsiębiorstwa, które w przypadku zerwania negocjacji, mogły by być wykorzystane przeciwko nam. NDA powinna jasno wskazywać warunki wykorzystania informacji pozyskanych i ograniczać wykorzystanie tych informacji jedynie do czynności niezbędnych w zakresie negocjacji.
 
Adrian Bogusławski, Redakcja Portalu  
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *