Niedokonanie korekty faktury – skutki podatkowe

Przy czym termin 30-dniowy nie dotyczy każdej z czynności opodatkowanych. Jednak w przypadku, gdy podatnik dokonał czynności co do której odnosi się w/w termin, wcześniej niż 30 dni przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, wówczas podatnik może wystawić fakturę korygującą. Niewystawienie takiej faktury powoduje, że podatnik będzie zobowiązany do zapłaty wskazanego w fakturze podatku.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *