Nieodpłatne bony towarowe należy powiązać z konkretną stawką VAT

Celem prawidłowego rozliczenia podatku VAT, rejestrację bonów należy więc prowadzić w taki sposób, aby możliwe było ustalenie jakiego rodzaju towarów dotyczy obniżenie ceny.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 kwietnia 2011 roku  (sygn. akt I FSK 653/10).
Przedmiotowe orzeczenie NSA może mieć istotne znaczenia dla podatników, którzy w ramach prowadzonych działań marketingowych wydają swoim klientom nieodpłatnie bony towarowe. Nieodpłatny bon stanowi ekwiwalent rabatu przyznawanego konsumentowi. Zdaniem NSA organizując tego rodzaju promocje, podatnicy powinni dokonywać przyporządkowania wydawanych bonów do konkretnego obrotu (konkretnej sprzedaży). Wyrok NSA może także oznaczać konieczność przypisania każdego bonu do konkretnego rodzaju towarów – opodatkowanych daną stawką podatku VAT. Konsekwencją stanowiska NSA będzie obciążenie podatników obowiązkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji, co może wpłynąć negatywnie na popularność stosowania bonów towarowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *