Nieodpłatne przekazanie prezentów a opodatkowanie VAT

Mianowicie, prezent jest przekazywany na cele związane z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podatnika. Ponadto wartość tego prezentu jest mała. Ustawodawca przez małą wartość rozumie, zgodnie z art. 7 ust. 4 VATU, w przypadku, gdy podatnik prowadzi ewidencję, z której wynika tożsamość osób, którym prezenty są przekazywane, podatnik może każdej z tych osób przekazać prezenty o łącznej wartości 100 zł, bez konieczności opodatkowania. Natomiast w przypadku, gdy podatnik nie prowadzi wspomnianej ewidencji, możliwe jest przekazanie opodatkowanego prezentu, którego cena nabycia liczona bez podatku, lub koszt wytworzenia, nie przekraczają 10 zł.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *