Nieterminowe spłacanie faktur przyczyną znacznych problemów gospodarczych

Szacuje się, iż w 2016 r. organicznie możliwości inwestycyjnych tytułem nieuregulowanych należności doprowadzi do bankructwa ponad 700 przedsiębiorstw w Polsce.
Europejski Raport Płatności z 2015 r. wskazuje, iż zaległości wobec przedsiębiorstw wynoszą 3,1 % dochodu firm, co stanowi ok. 290 mld EUR rocznie. Z przeprowadzonego badania wynika, iż aż 70 % przedsiębiorców wskazuje zatory płatnicze jako najważniejszą przyczynę problemów z płynnością finansową, 60 % badanych uważa opóźnienia w płatności za celowe działanie kontrahentów, natomiast 40 % jest przekonanych, iż niezapłacone faktury poważnie hamują ich rozwój.
W tym miejscu należy wskazać, iż większość przedsiębiorców w Polsce zabezpiecza się przed nieterminowymi płatnościami ze strony nieuczciwych kontrahentów, poprzez stosowanie zaliczek (przedpłat).
Od 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. w polskim systemie prawa podatkowego istniała regulacja mająca przeciwdziałać tzw. zatorom płatniczym i ,,przymuszać” kontrahentów do terminowego płacenia należności. W wyniku nowelizacji art. 15b UoCIT z dniem 1 stycznia 2016 r. przestał obowiązywać z uwagi na zbyt duże problemy praktyczne związane z obowiązkiem rozpoznania kosztu dopiero w momencie dokonania zapłaty, które w największym stopniu dotykały uczciwych kontrahentów, stosujących w transakcjach wydłużone terminy płatności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *