NIK wykrył nieprawidłowości w ulgach od gminy

Przeprowadzone przez delegaturę NIK w Olsztynie kontrole wykazały liczne nieprawidłowości w zakresie przyznawania ulg podatkowych w kontrolowanych gminach. Nieprawidłowości wykryto aż w przypadku 79% sprawdzanych postępowań, a łączna kwota przyznanych preferencji wyniosła przeszło 3,8 mln zł.

„Nieprawidłowości w tym zakresie wystąpiły w każdej ze skontrolowanych gmin. Ujawniono je w 265 postępowaniach (79 proc. poddanych kontroli), po przeprowadzeniu których przyznano ulgi podatkowe w łącznej kwocie 3825,4 tys. zł. Dotyczyły one zwłaszcza naruszenia ustawowych przesłanek stosowania ulg oraz prowadzenia postępowań w sposób nieodpowiadający wymogom Ordynacji podatkowej” – czytamy w raporcie.

Okazuje się, że nieprawidłowości dotyczyły nawet kwestii publikowania wykazów podmiotów, którym udzielono ulg, umorzeń czy też rozłożono na raty spłatę zaległości. W takich wykazach samorządy zaniżały kwoty ulg albo nie wykazywały wszystkich podmiotów, którym udzieliły pomocy publicznej.

„Skala stwierdzonych nieprawidłowości, ich powtarzalność w przypadku prowadzenia postępowań o przyznanie ulg podatkowych, a także nieprzeprowadzanie audytu i kontroli wewnętrznej w obszarach w których je ujawniono wskazują, że w skontrolowanych urzędach zawodne były ustanowione systemy kontroli zarządczej, o której mowa w art. 68 i 69 § 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Przyjęte rozwiązania nie zapobiegły bowiem występowaniu nieprawidłowości” – podsumowuje NIK.

Źródło: Podatki. biz

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o podatkach, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *