NIK o edukacji pielęgniarek

Jako niedostateczną NIK oszacowała kooperację Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nadzorującego uczelnie wyższe, w tym zawodowe, z Ministrem Zdrowia, spełniającym nadzór nad szkołami medycznymi, dla tworzenia polityki kształcenia w zawodach medycznych.
 
Najwyższa Izba Kontroli niepochlebnie ocenia brak kompletnej wiedzy organów administracji publicznej o potrzebach kadrowych (pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych) systemu ochrony zdrowia w skali kraju jak i poszczególnych regionów. Niepomocne były raporty roczne konsultantów krajowych i wojewódzkich w zakresach specjalności medycznych objętych kontrolą,ze względu na ich niejednorodność i niespójność, spowodowaną m.in. nieokreśleniem pożądanych wskaźników liczby fachowych pracowników ochrony zdrowia dla poszczególnych grup obywateli.

NIK/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *