Niższe podatki od 1 stycznia 2016 r.

W przedmiotowym obwieszczeniu przeliczono, na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatków i opłat lokalnych zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r., który wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %).

Poniżej przedstawiamy obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. maksymalne stawki podatków lokalnych.

Podatek od nieruchomości

– grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł (jest 0,90 zł);
– grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,47 zł (jest 0, 47 zł);
– budynki mieszkalne – 0,75 zł (jest 0,75);
– budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,86 zł (jest 23,13 zł);
– budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,68 zł (jest 10,80 zł);
– budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł (jest 4,70 zł);
– budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,68 zł (jest 7,77 zł);

Podatek od środków transportowych
– samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 811,60 zł (jest 821,45 zł);
– samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.353,94 zł (jest 1.370,38 zł);
– samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton – 1.624,72 zł (jest 1.644,45 zł);

– samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3.100,42 zł (jest 3.138,07 zł);
– ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.895,48 zł (jest 1.918,50 zł);
– ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie – 2.396,41 zł (jest 2.425,51 zł);
– ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton – 3.100,42 zł (jest 3.138,07 zł);;
– przyczepa lub naczepa które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1.624,72 zł (jest 1.644,45 zł);
– przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie – 1.895,48 zł (jest 1.918,50 zł);
– przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton – 2.396,41 zł (jest 2.425,51 zł);

Opłaty

– opłata targowa – 758,47 zł (jest 767,68 zł);
– opłata miejscowa – w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach – 2,18 zł (jest 2,20 zł);
– opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej – 3,10 zł (jest 3,13 zł);
– opłata uzdrowiskowa – 4,27 zł (jest 4,32 zł);
– opłata od posiadania psów – 120,05 zł (jest 121,50 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *