Niższy deficyt sektora publicznego

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane przesłane Komisji Europejskiej w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej na temat deficyt instytucji rządowych i samorządowych w 2016 r., który wyniósł 2,4 % PKB. Konsekwentnie, dług ukształtował się na poziomie 54,4 % PKB.

Powyższe oznacza spadek deficytu względem 2015 r., kiedy wyniósł on 2,6 %, tj. obniżenie o 0,2 % PKB. Pozytywne wyniki statystyczne są m.in. spowodowane rekordową nadwyżką odnotowaną przez jednostki samorządu terytorialnego  w wysokości 7,7 mld PLN oraz zmianą metodologiczną dotyczącą rejestracji dochodów ze sprzedaży częstotliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *