Nowa stawka podatku od sprzedaży produktów własnych

Warunkiem zastosowania preferencyjne stawki będzie dokonanie sprzedaży poza prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą czyli w ramach tzw. innych źródeł przychodów przy jednoczesnym zastosowaniu następujących zasad:

  • obowiązku sprzedaży na rzecz podmiotów innych niż osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne dokonujące zakupu na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie może odbywać się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
  • sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,  na targowiskach,
  • prowadzona jest ewidencja sprzedaży;
  • podatnik nie uzyskał innych przychodów z działalności gospodarczej.

Jednocześnie ograniczeniem dla możliwości zastosowania preferencyjnej stawki pozostaje wartość osiąganych przychodów – podatnik w roku poprzedzającym rok podatkowy musi uzyskać przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej kwoty 150 tys EUR, lub uzyskać przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie wspólnej własności, wspólnego posiadania, wspólnego użytkowania upraw, hodowli lub chowu lub w ramach wspólnego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, iż suma przychodów z tej działalności nie przekroczyła ww. kwoty 150 000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *