Nowe druki podatku PIT za 2021 rok w 2022

Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji PIT, które posłużą podatnikom do rocznego rozliczenia uzyskanych w 2021 roku dochodów. Wśród nowych wzorów pojawiła się m.in. deklaracja PIT-36 oraz PIT-37.

Ministerstwo Finansów w drodze najnowszego projektu rozporządzenia  w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących  w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, przygotowało nowe wzory zeznań podatkowych, które będą miały zastosowanie do rozliczania uzyskanych dochodów lub poniesionej straty od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Co się zmieniło w deklaracjach?

Od 1 stycznia 2021 r. wolne od podatku są zarówno przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia a także przychody z tytułu odbywania praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Dodatkowo w zeznaniach PIT-36 i PIT-37 dodano po jednej nowej pozycji w wierszu „Inne źródła (…)” w częściach ”DOCHODY I STRATY PODATNIKA” oraz „DOCHODY I STRATY MAŁŻONKA”.

Rozszerzono także zakres odliczenia darowizn przekazywanych na przeciwdziałania COVID-19 oraz przekazanych w formie tabletów i laptopów. W odniesieniu do darowizn przekazanych w 2021 r. odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% darowizny albo 100% darowizny (nie ma odliczenia w wysokości 200% darowizny). 

Wprowadzono także nowy podmiot, na którym ciążą w określonych przypadkach obowiązki płatnika – spółki nieruchomościowej, w związku z dochodem uzyskanym przez podatników z przeniesienia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa oraz praw o podobnym charakterze w tej spółce. Opisane zasady opodatkowania znalazły odzwierciedlenie w projektowanym formularzu PIT-38 oraz PIT-36″.

Całość rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Źródło: Ministerstwo Finansów, pit.pl


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *