Nowe regulacje w polubownym załatwianiu sporów

Z dniem 10 stycznia 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, które zwiększają w znaczący sposób ochronę praw konsumenta wdrażającym tym samym regulacje unijnej dyrektywy ADR.

W wyniku zmian, m.in. podmioty rynku finansowego będą musiały informować klientów o sposobach pozasądowego rozwiązywania ewentualnych sporów, ponadto w przypadku negatywnej odpowiedzi na reklamacje przedsiębiorca będzie musiał wskazać, czy godzi się na postępowanie polubowne (brak informacji stanowi automatyczną zgodę).

Interesujące jest, iż nowe przepisy pozwalają także na innowacyjny sposób rozwiązywania sporów – za pomocą sieci internetowej, co w konsekwencji nakłada na przedsiębiorców obowiązek zaprezentowania na swoich stronach internetowych oraz w ogólnych warunkach umów i w ofertach adres do specjalnie utworzonej platformy, której celem jest ułatwianie klientom składanie wniosków o rozwiązanie sporu.

W wyniku zmian rozszerzeniu ulegają również działania podejmowane przez Rzecznika Finansowego, który może zarówno podejmować działania zmierzające do zbliżenia stanowisk stron, a także proponować własne rozwiązania sporu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *