Nowe Wytyczne OECD dla transakcji finansowych

Współpraca państw w ramach OECD w zakresie uszczelniania systemów podatkowych nie zwalnia tempa. Z początkiem jesieni powinny ujrzeć światło dzienne robocze wersje Wytycznych OECD, w których będziemy mogli znaleźć istotne wskazówki dot. transakcji finansowych.
Biorąc pod uwagę wypowiedzi uczestników konferencji 2017 OECD International Tax Conference, która odbyła się w czerwcu w Waszyngtonie, możemy wnioskować iż przedstawiciele OECD będą chcieli zawrzeć w wytycznych wskazówki dot. następujących kwestii:

  • istota transakcji finansowych / pożyczki wewnątrzgrupowe – m.in. określenie co może, a co nie może zostać określone jako transakcja finansowa, ewentualne możliwe wskazówki dotyczące aspektów postrzegania spółki jako samodzielnego podmiotu lub jako części większej grupy kapitałowej oraz odpowiedniej alokacji zysku z działalności finansowej podmiotów z grupy,
  • gwarancje / poręczenia – m.in. wytyczne w sprawie gwarancji udzielanych wprost i gwarancji dorozumianych (explicit oraz implicit), gwarancji udzielanych przez spółkę matkę lub spółkę córkę na finansowanie wewnątrzgrupowe (downstream oraz upstream), czy też wzajemnych gwarancji (cross),
  • transakcje hedgingowe – m.in. kwestia określenia danych porównywalnych dla wsparcia w zakresie redukcji ryzyka,
  • cash pooling – m.in. określenie korzyści synergii uczestników systemu, wynagrodzenia dla cash pool lidera,
  • ubezpieczenia grupowe – m.in. określenie korzyści synergii beneficjentów ubezpieczenia.

Należy przyznać, iż po wstępnie uzyskanych informacjach zapowiada się bardzo interesująca lektura, która była długo wyczekiwana zarówno przez administrację skarbową jak i przedstawicieli świata biznesu, jako że dotyka jednego z trudniejszych obszarów w zakresie cen transferowych – transakcji finansowych. Na ten moment jednakże trudno jednoznacznie stwierdzić na ile pomocne okażą się wskazówki zawarte w nowych Wytycznych OECD.

Należy podkreślić iż nowe Wytyczne OECD w zakresie transakcji finansowych będą zgodne z główną dewizą post-BEPSowego świata jaką jest podkreślanie istoty substancji biznesowej transakcji oraz właściwa alokacja dochodu na podstawie pełnionych funkcji i ponoszonego ryzyka w ramach grup kapitałowych.

Na łamach naszego bloga, będziemy Państwa informować na bieżąco w temacie kolejnych doniesień ws. nowych Wytycznych OECD w zakresie transakcji finansowych.

Dodatkowo, na ten tydzień planowane jest ogłoszenie skonsolidowanej edycji Wytycznych OECD (Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations), które mają dokonać ujednolicenia zapisów zawartych w Wytycznych OECD z zapisami programu BEPS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *