Nowe zaświadczenia w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym będzie można automatycznie uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub o wysokości dochodu podatnika. To efekt projektu nowelizacji rozporządzenia o e-US.

Rządowe Centrum Legislacji opublikował przez Ministerstwo Finansów projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z treścią projektu, w e-Urzędzie Skarbowym będzie można uzyskać generowane automatycznie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości. Poza tym podatnik będzie mógł uzyskać automatycznie zaświadczenie o wysokości dochodu podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych i zaświadczenia o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz odliczonych składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne w podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Projektowane rozporządzenie wpłynie pozytywnie na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, ponieważ umożliwi załatwianie większej ilości spraw elektronicznie” – podano w uzasadnieniu do projektu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: PAP

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *