Nowe zwolnienia PIT w Polskim Ładzie

Podatnicy nie będą musieli już płacić PIT od odsetek naliczonych przy nieterminowej wypłacie należności niepodlegających opodatkowaniu, wolnych od podatku dochodowego czy od których zaniechano poboru podatku.

Ustawa o PIT zawiera katalog grubo ponad 100 sytuacji, w których podatnicy nie muszą rozliczać się z fiskusem. Na tej liście wśród najbardziej znanych i popularnych zwolnień z PIT można wymienić tzw. ulgę mieszkaniową, która pozwala zaoszczędzić na podatku przy inwestycjach we własne potrzeby mieszkaniowe czy preferencje dla różnego rodzaju świadczeń, w tym zasiłków, odpraw czy alimentów. Zakres niektórych zwolnień od lat budzi jednak wątpliwości. Niektóre dostrzegł sam ustawodawca.

Przy okazji podatkowych zmian w ramach tzw. Polskiego Ładu niektóre pozycje zostaną uzupełnione czy doprecyzowane, w ustawie o PIT pojawi się też kilka zupełnie nowych kategorii zwolnień.

Preferencje dla odszkodowań

Pierwsza modyfikacja dotyczy szerokiej preferencji dla odszkodowań i zadośćuczynień, czyli art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zgodnie z obecną jego treścią wolne od podatku – poza wskazanymi wyjątkami – są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych do nich. Dotyczy to również tych, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów z art. 9 § 1 kodeksu pracy. W wyniku nowelizacji przepis ten zostanie poszerzony.

Zwolnienia na podstawie aktów

Zwolnieniem będą też objęte otrzymane odszkodowania czy zadośćuczynienia nie tylko na podstawie ustaw, ale także aktów administracyjnych wydanych na podstawie tych przepisów. W uzasadnieniu projektu podkreślano, że pozwoli to usunąć wątpliwości m.in. co do zastosowania preferencji do odszkodowania z ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszaniem prawa.

Doprecyzowanie zasad ulgi mieszkaniowej

Z uwagi na duży krąg podatników, których potencjalnie może dotyczyć, warto też wspomnieć o doprecyzowaniu zasad korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Po zmianie na liście wydatków premiowanych preferencją znajdą się te na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki), zaciągniętego w związku ze zbywaną nieruchomością lub prawem majątkowym na wskazane cele. W tym także gdy odpowiadają one równowartości wydatków uwzględnionych w kosztach uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, które sfinansowane zostały tym kredytem (pożyczką).

Nowe ulgi

W ustawie o PIT pojawi się też kilka nowych zwolnień. Najistotniejsze to ulga dla przychodów z nielegalnego zatrudnienia, ulga na powrót do kraju, preferencja dla rodzin z czwórką dzieci czy zwolnienie dla pracujących seniorów.

Na tej liście znajdzie się również kilka może mniej popularnych, ale istotnych nowych preferencji. Przede wszystkim podatnicy nie będą już płacić PIT odsetek z tytułu nieterminowej wypłaty należności niepodlegających opodatkowaniu czy wolnych od podatku dochodowego, a także od których zaniechano poboru podatku. Na zwolnienie będzie można liczyć przy odpłatnym zbyciu zabytku ruchomego muzeum czy bibliotece, a także wskazanych świadczeniach dotyczących aktywizacji i promocji zatrudnienia, jak np. ryczałt na przejazdy na szkolenia czy na zakwaterowanie w ramach bonu szkoleniowego. Na liście do zwolnienia znajdą się nowe stypendia.

Polski Ład przyjęty

Polski Ład został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. Obecnie trwają pracę w Senacie nad wprowadzeniem poprawek do projektu ustawy. Przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022. Przedsiębiorcy apelują o przesunięcie o rok zmian w podatkach.

Źródło: Rzeczpospolita

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *