Nowe formularze PIT

W wyniku zmian:

  • formularz PIT-36 gromadzi więc wszystkie przychody w jednym miejscu, co pozwala sumować przychody i koszty ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami z innych źródeł;
  • formularz PIT/UZ przestaje obowiązywać – wniosek o zwrot nadwyżki niewykorzystanej ulgi na dziecko będzie uwzględniony w dodatkowych pozycjach formularzy PIT;
  • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków nie będzie potrzebne, gdyż raz złożona do urzędu skarbowego informacja dotycząca rozliczenia przychodu u jednego z małżonków będzie obowiązywać przez kolejne lata podatkowe;
  • druk ORD-ZU przestanie obowiązywać, gdyż od 1 stycznia 2016 r. znika obowiązek dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty;
  • w formularzu PIT/B nie trzeba będzie wykazywać przychodów z zagranicy zwolnionych z opodatkowania w Polsce;
  • w formularzu PIT/M zostanie umożliwione wypełnienie go w sytuacji gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *