Nowe prawo probiercze sprzyjające przedsiębiorcom

Ministerstwo Gospodarki w odpowiedzi na sugestie ze środowisk branżowych, przygotowało projekt ustawy regulującej warunki obrotu wyrobami z metali szlachetnych. Prace nad dokumentem poprzedziła analiza prawnych, administracyjnych i ekonomicznych barier rozwoju złotnictwa i jubilerstwa w Polsce.

W wyniku dokonanych analiz MG opracowało m.in. ideę wykorzystania wzornictwa jako faktora kształtującego markę firmy i dynamizującego konkurencyjność przedsiębiorców branży złotniczo-jubilerskiej i bursztynniczej.

Do najistotniejszych zmian m.in. należą:

* zwiększenie progu masy obowiązkowego cechowania wyrobów ze srebra z 5 do 8 g,
* wprowadzeniu wymogu oznaczania znakiem imiennym wyrobów sprowadzanych z zagranicy, które nie podlegają obowiązkowi       cechowania,
* rozszerzeniu katalogu prób dla wyrobów z metali szlachetnych, umożliwiającemu cechowanie mniej popularnych stopów.

Wedle koncepcji twórców nowelizacji zracjonalizuje ona działalność administracji probierczej, ponieważ stworzony zostanie przejrzysty podziału kompetencji między jej organami. Dzięki likwidacji probierczych urzędów obwodowych będzie też ułatwiona jej struktura. Nowy system stwarza także szansę tworzenia punktów probierczych u przedsiębiorców, a także ułatwienia w realizacji zadań administracji probierczej bazujących na formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

MG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *