Nowe przepisy w zakresie transferu tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej

Okres odroczenia wynosi maksymalnie 5 lat od dnia uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów (akcji). Preferencja w zakresie odroczenia dotyczy wyłącznie wkładów wnoszonych przez m.in: uczelnie wyższe, PAN, instytuty badawcze, spółki utworzone z udziałem tych podmiotów oraz osoby fizyczne oraz jedynie do sytuacji wnoszenia danej własności intelektualnej w drodze aportu do specjalnej spółki kapitałowej, mającej daną własność komercjalizować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *