Nowe rachunki bankowe do wpłat grzywien z mandatów karnych

W wyniku zmian, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu został uprawniony do poboru należności z terenu całego kraju, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa.
W związku z powyższym przypisano dwa rodzaje rachunku bankowego:

  • „MANDATY"- 47101000550201609009990000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat dokonywanych przez ukaranych, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa oraz
  • „MANDAT-JNG" – 96101000550201609009980000 (NBP O/O Bydgoszcz) rachunek bankowy przeznaczony do wpłat przekazywanych przez organ, który nałożył mandat, wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiących dochód budżetu państwa.

Wpłaty w zakresie ww. tytułów na nowe numery rachunku bankowego będą mogły być dokonywane z dniem 1 stycznia 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *