Nowe regulacje prawne zapewnią bezpieczeństwo danych w deklaracjach podatkowych

Aktualny system jest nieskuteczny i zarazem drogi, a konieczność jego modyfikacji postulowano już od lat. Obecnie, przez wzgląd na powstawanie Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zostaną stworzone możliwości techniczne centralnego skupiania danych – wypływających z deklaracji podatkowych – w celach analityczno-sprawozdawczych. Zapewni to dużo wyższe bezpieczeństwo danych, przetwarzanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, a także tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto, Minister Finansów – jako organ podatkowy – jest aktualnie uprawniony do wglądu do danych i akt chronionych tajemnicą skarbową, a Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz partnerzy społeczni nie kwestionowali dopuszczalności propozycji zmian.

Konieczność modyfikacji zasad w tym kierunku udzielił również Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia z dnia 20 listopada 2002 r. sygn. akt K 41/02 wskazał, że „Aparat podatkowy nie wytworzył (…) właściwego systemu przetwarzania danych, ich odpowiedniego agregowania oraz przesyłania między organami tych samych i różnych szczebli. W tym tkwi słabość efektywności jego działania, a nie w braku narzędzi pozwalających na uzyskanie informacji.” Wprowadzenie opisanych solucji ma wybitne znaczenie dla usprawnienia i zwiększenia efektywności administracji podatkowej i opiera się na doświadczeniach innowacyjnych administracji skarbowych w innych państwach.

MF/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *