Nowe uprawnienia BFG i KNF

W wyniku planowanych zmian, organem ds. przymusowej restrukturyzacji będzie BFG, który będzie prowadził postępowania przymusowej restrukturyzacji oraz zostanie wyposażony w niezbędne uprawnienia oraz instrumenty restrukturyzacyjne: sprzedaż przedsiębiorstwa bankowego, instytucja pomostowa, umorzenie lub konwersja zobowiązań, wydzielenie aktywów. Planowo, KNF będzie stwierdzał wystąpienia przesłanek wskazujących na zagrożenie upadłością danego podmiotu.
Nowy system ma być sfinansowany przez banki krajowe, oddziały banków zagranicznych oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe poprzez składki na finansowanie systemu gwarantowania depozytów oraz finansowanie przymusowej restrukturyzacji.
Projekt zmian został przedłożony MF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *