Nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11

Rozporządzenie wprowadzi nowe wzory deklaracji VAT-10 i VAT-11 od dnia 1 stycznia 2016 r. Potrzeba zmian obecnych deklaracji wynika m.in. ze zmian w zakresie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT. Przypomnijmy, iż w wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej, od 1 stycznia 2016 r. zastosowanie znajdzie generalna zasada, zgodnie z którą właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego:

  • dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej będzie określana według adresu siedziby podatnika,
  • dla osób fizycznych według miejsca zamieszkania (bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą czy nie).

Przepisy przejściowe umożliwiają wykorzystanie dotychczasowych wzorów deklaracji do rozliczenia wewnątrzwspólnotowych transakcji, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstał do dnia 30 czerwca 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *