Nowe wzory dokumentów do egzekucji należności

Nowe wzory zawierająm.in.  poszerzone pouczenia dla dłużników zajętej wierzytelności w zakresie sposobu postępowania w przypadku zbiegu egzekucji wynikające ze zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a także dla zobowiązanych w przypadku zbiegu egzekucji z ruchomości oraz egzekucji z praw majątkowych związanych z dokumentem.
Jednocześnie do wzoru zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej dodano pouczenie dla dłużnika zajętej wierzytelności w przypadku zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.
W wyniku zmian, uzupełniony został także katalog rodzajów odsetek i dodana została tabela zawierająca informację, w której organ egzekucyjny będzie wskazywał rodzaj odsetek, sumę kwot, od których nalicza się ten sam rodzaj odsetek, oraz stopę odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *