Nowe zasady informowania o wyrokach sądowych dotyczących decyzji Prezesa UOKiK

Baza ma istotne znaczenie, gdyż w 37 sprawach sądy zmieniały rozstrzygnięcia, w 29 sprawach uchyliły w całości decyzję a w 108 utrzymały w mocy decyzję UOKiK. Planowo uruchomienie nowej bazy nastąpi w listopadzie 2015 r. a do tego czasu UOKiK w przypadku wyroków szczególnie istotnych dla funkcjonowania rynku, interesów konsumentów lub dotyczących spraw precedensowych, będzie publikował komunikaty prasowe dotyczące rozstrzygnięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *