Nowe zasady rozpatrywania reklamacji klientów instytucji finansowych

W wyniku zmian, na rozpatrzenie reklamacji klienta, instytucja finansowa będzie miała 30 dni  (w szczególnie skomplikowanych sprawach termin będzie może zostać przedłużony do 60 dni, z zastrzeżeniem obowiązku poinformowania o opóźnieniu). Wszystkie procedury dotyczące składania i rozpatrywania reklamacji zgodnie z postanowieniami ustawy będą musiały zostać zamieszczone przez instytucje finansowe w każdej umowie. Reklamacja w każdej formie (pisemnej, ustnej lub elektronicznej) może zostać złożona przez klienta w każdej jednostce danej instytucji finansowej.
Należy podkreślić, iż interesy klientów instytucji finansowych zgodnie ze zmianami reprezentuje Rzecznik Finansowy, powoływany przez premiera na wniosek Ministra Finansów na czteroletnią kadencję. Do uprawnień Rzecznika należy m.in. możliwość nałożenia kary do 100.000 PLM na podmioty rynku finansowego, które nie dotrzymują terminów rozpatrywania reklamacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *