Nowelizacja ustawy o rachunkowości

Projekt przewiduje ponadto, wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, dodatkowych ułatwień dla organizacji pozarządowych (będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję PiK).
Nowelizacja podyktowana jest m.in. dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2013/34/UE oraz postępującymi zmianami otoczenia gospodarczego. MF przewiduje, że wprowadzenie zmian w zakresie uproszczenia obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego pozwoli ok. 40 tyś. małym i średnim przedsiębiorstwom zaoszczędzić łącznie ok. 61 mln PLN.
Planowane zmiany mają mieć zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2016 r., a nowe rozwiązania dotyczące uproszczeń w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych będą miały zastosowania od sprawozdań za rok obrotowy 2015.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *