Nowy podatek dla aptek, hurtowni i firmy farmaceutycznych

Rząd chce wprowadzenia nowej opłaty rocznej dla aptek, punktów aptecznych, hurtowni farmaceutycznych, ale też producenci, dystrybutorzy i importerzy leków oraz substancji czynnych. O sprawie informuje „Rzeczpospolita”.

Wprowadzenie nowej opłaty przewiduje projekt zmian w ustawie Prawo farmaceutyczne. Zakłada on pionizację struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Docelowo Inspekcja ma być przekształcona w centralny organ administracji publicznej z jednostką nadrzędną i podległymi jej oddziałami w regionach.

Projekt przewiduje również poszerzenie kompetencji GIF. Chodzi m.in. o powiedzenie mu nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi. Organ ten ma też zyskać nowe uprawnienia w zakresie przeprowadzenia kontroli. „Obecnie inspektorzy farmaceutyczni mogą przeprowadzić czynności kontrolne jedynie w miejscach objętych zezwoleniem na prowadzenie działalności. Projektowana ustawa uprawnia inspektorów do kontroli miejsc gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie wykonywania takiej działalności (…). Powyższe powinno również skutkować wyeliminowaniem nielegalnej praktyki sprzedaży produktów leczniczych z pominięciem legalnego łańcucha obrotu, np. przez Internet, co w konsekwencji spowoduje zatrzymanie produktów leczniczych w legalnym obrocie” – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) dołączonej do projektu.

Wysokość podatku

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wysokość stała cześć opłaty rocznej kształtować się ma granicach od 250 do 3000 zł. W odniesieniu do konkretnych form kwota ta ma być powiększona o wysokość 0,02 proc. przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym. To 200 zł od każdego 1 miliona przychodu.

Protest branży

W proteście branży przeciwko nowej opłacie rocznej możemy znaleźć bezpośrednie odniesienia do bolączek polskich producentów leków. „Nowa danina będzie miała dyskryminacyjny charakter wobec krajowej produkcji farmaceutycznej” – czytamy. Branża tłumaczy, podwójnie obciążone daniną będą leki produkowane z Polsce z „polskiej” substancji czynnej. Firmy pytają, jak te plany mają się do deklaracji o potrzebie wzmocnienia krajowego sektora produkcji leków.

Jak GIF i MZ odnoszą się do apelu, który już skierowała do nich branża? W odpowiedzi przesłanej nam przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny czytamy: „W tej chwili jesteśmy w trakcie konsultacji publicznych nad tzw. ustawą pionizacyjną – wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu do końca listopada br. Po zakończeniu tego etapu, po wnikliwej analizie treści zgłoszonych uwag, Główny Inspektor Farmaceutyczny odniesie się do wszystkich stanowisk w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania.”

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *