Nowy rejestr wpłat i umów dla partii

1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów. MF przygotowało rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.

Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych partie polityczne od 1 lipca 2022 roku są zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat oraz rejestru umów.

Wzory

Aby umożliwić partiom politycznym realizację tego obowiązku,  MF przygotowało rozporządzenia, które określają wzory:

 1. rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat:
  1. danych osoby dokonującej wpłaty,
  2. wysokości i daty wpłaty
 2. rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać m.in.:
  1. numer, datę i miejsce zawarcia umowy,
  2. okres obowiązywania umowy,
  3. oznaczenie stron umowy,
  4. określenie przedmiotu umowy,
  5. wartość przedmiotu umowy,
  6. tryb zawarcia umowy.

Rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które wynikają z art. 25 ust. 13 oraz z art. 27a ust. 10 ustawy o partiach politycznych.

Rozporządzenia, podpisane 23 maja 2022 roku, wejdą w życie z 1 lipca 2022 roku.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach, zapisz się na szkolenie

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *