Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych

Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany we wzorze deklaracji na podatek od środków transportowych obejmujące: nowy podział klas autobusów, wdrożenie kolejnej normy dopuszczalnej emisji spalin – Euro 6/VI, zastąpienie dotychczasowego oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie, oraz zmiany o charakterze standaryzującym.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., jednak w celu wykorzystania posiadanych jeszcze przez gminy wydrukowanych formularzy DT-1(4) i załączników DT-1/A(4), umożliwiono składanie deklaracji na podatek od środków transportowych, z wyjątkiem deklaracji dotyczących środków transportowych będących autobusami, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 293, poz. 1731).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *