NSA wie że napój to nie sok więc nie zwróci się do TSUE

Przypomnijmy, iż uprzednio, NSA w analogicznych zagadnieniach (I FSK 1293/14, I FSK 744/14) wskazywał, iż ocena podobieństwa produktów nie leży w jego gestii.
Sprawa dotyczyła zastosowania przez podatnika prawidłowej stawki podatku VAT dla napojów ze wsadem owocowym – NSA uznał, że napoje oferowane przez podatnika nie są do siebie podobne (ze względu na różną zawartość wsadu owocowego), więc mogą być opodatkowane różnymi stawkami VAT, nie naruszając konkurencyjności.
Należy wskazać dodatkowo, iż zdaniem NSA w sporach o stawki VAT podatnicy nie powinni argumentować swojego stanowiska unijną dyrektywą w przedmiotowym sporze, bo jej przepisy nie mają charakteru obligacyjnego, a jedynie opcyjny zatem o obniżonej stawce VAT przesądza nie załącznik do dyrektywy, tylko PKWiU.
Podkreślić należy, iż wyrok 7 sędziów NSA, mimo niekorzystnego stanowiska dla podatników, nie wiąże innych składów sędziowskich gdyż nie jest uchwałą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *