Rewolucja w prawie spółek handlowych

Taka możliwość powstała od 1 stycznia 2012 r. i polega na rejestracji internetowej spółki, co jest możliwe przy wniesieniu wkładu wyłącznie w formie pieniężnej w wysokości minimalnej 5000 zł.
Jednak prawdziwa rewolucja a nawet ewolucja jest dopiero planowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS). Mianowicie zmiany miałyby dotyczyć:

1) Obniżenia kapitału zakładowego do 1 zł w przypadku spółki z o.o.
2) Możliwości założenia spółki komandytowej i spółki jawnej przez Internet

Obniżenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. nie będzie oznacza tego, że niemal każdy będzie w stanie założyć taką spółkę, ponieważ poza kapitałem zakładowym, który jest niemal symboliczny, ma obowiązywać również kapitał zapasowy o wysokości minimalnej 50 000 zł, który ma być zabezpieczenie w przypadku niewypłacalności spółki. Kontrahent ma być tym samym dodatkowo zabezpieczony, zabezpieczać ma go również tzw. test wypłacalności spółki, w którym spółki będzie oświadczać, ze wypłata dywidendy nie spowoduje jej niewypłacalności. Ma być ono rejestrowane w KRS. Dodatkowo byłaby wymagana dodatkowo okresowa ocena wypłacalności.
W zakresie spółek komandytowych i jawnych będzie obowiązywać specjalny wzorzec, natomiast podobnie jak przy spółce z o.o. zakładanej w formie elektronicznej, będą wymagane wkłady inne niż np. nieruchomość czyli niepieniężne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *