Okresowa ocena pracownika

Otóż, dokonując oceny pracownika Pracodawca powinien przede wszystkim stosować obiektywne kryteria ocen, w przeciwnym bowiem przypadku naraża się na ryzyko roszczeń ze strony pracownika, np. na tle dyskryminacyjnym a nawet skrajnych przypadkach mobbingu.

Należy pamiętać, iż ocena pracownika ma wpływ na wiele czynników dotyczących jego zatrudnienia. Przykładowo, niezadowalająca ocena okresowa może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy o pracę lub zweryfikowania wynagrodzenia pracownika (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1998 r., I PKN 139/98, OSNP 1999/14/448). W sytuacji kiedy pracodawca decyduje się na jeden z powyższych wariantów, tj. dokonuje wypowiedzenia definitywnego lub wypowiedzenia warunków płacy, to jako uzasadnienie powinien podać właśnie niezadowalającą ocenę okresową. Jednakże należy zwrócić uwagę, iż jeśli słaba ocena pracownika, np. wynikająca z nieosiągnięcia przez niego wyznaczonych celów biznesowych, jest rezultatem takiego ukształtowania przez pracodawcę tych celów, iż obiektywnie rzecz biorąc są one nie do wykonania w danych okolicznościach przez jedną osobę, to wówczas mamy do czynienia z niesprawiedliwą oceną pracownika.

W konsekwencji taka niesprawiedliwa ocena może być przyczyną sporu sądowego z pracownikiem. Wysoce prawdopodobne bowiem jest, iż w przypadku uzyskania przez pracownika obiektywnie niesprawiedliwej oceny, będzie on mógł skutecznie ją podważyć, bądź to na poziomie zakładu pracy lub na drodze sądowej poprzez uzyskanie wyroku sądowego przywracającego go do pracy na poprzednim stanowisku, lub przyznania świadczenia, którego został pozbawiony wskutek niesprawiedliwej oceny. Sąd pracy bowiem w takim przypadku będzie z pewnością oceniał także przesłanki podjęcia decyzji przez pracodawcę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *