Obietnic wyborczych cd…

Program rodzina 500 plus wprowadzający miesięczne dofinansowanie rodzin (bez względu na dochód) w kwocie 500,00 PLN na drugie i kolejne dziecko i 500,00 PLN na pierwsze dziecko w mniej zamożnych rodzinach (dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 PLN lub kwoty 1.200,00 PLN jeżeli przynajmniej jedno dziecko jest niepełnosprawne). Świadczenia planowo mają przysługiwać do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Otrzymane od Państwa dofinansowanie ma być zwolnione z opodatkowania podatkiem PIT. Według projektodawców koszt dofinansowania w 2016 r. wyniesie od 19,3 mld do 21,6 mld PLN. Interesujące jest, iż projekt nie przewiduje źródeł finansowania proponowanych świadczeń co mając na uwadze ogłaszane przez MF niepokojące szacunkowe dane o wykonaniu budżetu państwa w poszczególnych miesiącach 2015 r. może być niemożliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *