Obniżone stawki VAT przez cały kolejny rok?

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, w którym zaproponowano utrzymanie obniżonych stawek podatku przez cały 2023 r. Taka decyzja miałaby chronić Polskę przed gwałtowniejszym wzrostem inflacji. Obniżone stawki dotyczą obecnie m.in. żywności, nawozów, gazu ziemnego, prądu oraz paliw.

Projekt został zgłoszony przez posłów kilku partii, w tym Konfederacji, Polska2050, Koalicji Polskiej oraz PPS.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie tarczami antyinflacyjnymi, obniżone stawki VAT na wybrane produkty mają funkcjonować do końca 2022 r. Preferencje obejmują żywność, nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa. Projektodawcy proponują w projekcie nowelizacji wydłużenie obowiązywania niższych stawek na cały przyszły rok.

„Analitycy są zgodni, że wraz z powrotem podstawowych stawek VAT na żywność, nawozy, gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną oraz paliwa, nastąpi jeszcze gwałtowniejszy wzrost inflacji. Utrzymywanie dla wysokich cen energii elektrycznej, cieplnej, paliw oraz żywności jest trudne zwłaszcza dla niżej uposażonych gospodarstw domowych, ale także samorządów i jednostek im podległych, szkół, szpitali oraz organizacji pożytku publicznego, które nie są płatnikami VAT i nie mają możliwości odliczenia podatku naliczonego od należnego” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Szacuje się, że utrzymanie obniżonych stawek VAT przez cały 2023 r. kosztowałoby budżet państwa ok. 33 mld zł. Wprowadzenie zmian przewiduje poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt trafił do Sejmu 4 listopada 2022 r. Nowe przepisy miałyby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: Podatki.biz

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *