Fakturowanie przez nabywcę – ograniczenia zawarte w polskich przepisach, część 2

Podpisywanie faktur

Jeżeli chodzi o wymóg akceptacji faktury wystawionej przez nabywcę w formie podpisu, to jeżeli przyjmiemy jego literalne brzmienie, wówczas wystawienie faktury przez nabywcę okaże się w zasadzie bardziej skomplikowane i będzie wymagało większego zaangażowania stron, niż wystawienie faktury przez sprzedawcę. Obowiązek akceptacji faktury w formie podpisu złożonego na samej fakturze powoduje, że podpisana faktura musi być odesłana do nabywcy w formie „oryginalnej”, a więc wyłącznie tradycyjną pocztą lub poprzez osobiste doręczenie, ponieważ w przeciwnym razie (np. przy przesłaniu faksem) faktura straci przymiot „oryginalności” gwarantowany przez odręczny podpis.

Można przyjąć jednakże bardziej liberalną wykładnię przepisu określającego obowiązek akceptacji w formie podpisu. Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 21 stycznia 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1330/09) obowiązek podpisania faktury wystawionej przez nabywcę jest niezgodny z art. 229 dyrektywy 2006/112, który wprost zabrania państwom członkowskim ustanawiania obowiązku podpisywania faktur. Zdaniem Sądu „”akceptacja przez podpis” może być złożona na jakimkolwiek dokumencie z tym, że z całą pewnością, na dokumencie wskazanym w umowie i w terminach wskazanych w tejże umowie stron”. Stwierdzenie Sądu, wyrażone w tym wyroku, jest nieco enigmatyczne i nie wynika z niego jak w praktyce mają zachowywać się podatnicy, natomiast jednoznacznie wynika z niego, że podpis nie musi być składany na samej fakturze. Należy jednak pamiętać, że taka ocena przepisów rozporządzenia wynika z wyroku WSA, który jest wiążący tylko dla skarżącego i konkretnego organu podatkowego (o ile jest prawomocny).
Ograniczenia w Polsce

Polskie przepisy wprowadzają więc istotne ograniczenia w stosowaniu systemu seflbillingu, które w istotny sposób wyłączają praktyczne zastosowanie przez podatników tej konstrukcji, mimo że w wielu sytuacjach byłaby ona dla podatników VAT bardzo korzystna. Istnieje możliwość obejścia tych ograniczeń na podstawie przepisów Dyrektywy 2006/112/WE, co jednakże powinno być, dla bezpieczeństwa podatkowego, każdorazowo potwierdzone w drodze interpretacji indywidualnej.

zobacz również:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *