Obowiązek podatkowy a sprzedaż wysyłkowa towaru

Mianowicie, w przypadku gdy zapłata za towar następuje dopiero po otrzymaniu towaru obowiązek podatkowy powstanie na zasadach ogólnych, czyli z chwilą dokonania dostawy towaru. Tym samym nie będzie miał znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego, moment przekazania towaru kurierowi, ale moment dostawy tego towaru nabywcy. Dlatego też warto, aby dostawca zachował w tym wypadku dokument kurierski z datą dostawy towaru.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku, gdy nabywca zobowiązany jest do uiszczenia przedpłaty, przed dostawą towaru. Zazwyczaj mówimy tutaj o przedpłacie w wysokości 100% należności. Obowiązek podatkowy w takim wypadku powstanie z chwilą otrzymania zapłaty za towar.
 
Ze względu na charakter danej publikacji nie jestem w stanie omówić w pełni tej problematyki, dlatego też zachęcam do przeczytania mojego artykułu w czerwcowym miesięczniku portalu TaxFin.pl.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.         

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *