Obowiązek podatkowy w przypadku licencji

Przypomnijmy, iż do końca 2013 r., na mocy art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy m. in. w przypadku zbycia licencji powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, lecz nie później niż z chwila upływu terminu płatności. Jak zatem należy opodatkowywać sprzedaż licencji w świetle obecnie obowiązujących przepisów.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji powstaje z chwilą wykonania usługi. Natomiast co do zasady usługę uznaje się za wykonaną w momencie jej faktycznego dokonania, chyba, że strony transakcji w związku z jej świadczeniem ustaliły następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń odnoszące się do określonych okresów rozliczeniowych. Wówczas to, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy ostatni dzień każdego okresu rozliczeniowego uznawany jest umownie za dzień wykonania usługi. W przypadku zaś gdy usługa jest wykonywana w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok i w danym roku nie upływają terminy rozliczeń usługę uważa się za wykonaną w ostatnim dniu danego roku. W przypadku licencji często dochodzi o ustalenia okresów rozliczeniowych, których upływ tym samym wskazuje na wykonanie usługi. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami usługę świadczoną w sposób ciągły przez okres dłuższy niż rok, dla której w związku z jej świadczeniem w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia tej usługi.
Zatem przypadku sprzedaży licencji obowiązek podatkowy może powstawać na kilka sposobów, a mianowicie:

1) w odniesieniu do licencji udzielanej na okres krótszy niż rok obowiązek podatkowy należy rozpoznać na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, tj. w momencie wykonania usługi rozumianym jako dzień zakończenia okresu licencji, lub na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, tj. w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

2) w odniesieniu do licencji udzielanej na okres dłuższy niż rok obowiązek podatkowy należy rozpoznać:

  • na podstawie art. 19a ust. 3 zd. drugie w związku z art. 19a ust. 1 ustawy, tj. z upływem każdego roku podatkowego, do momentu zakończenia świadczenia usługi, jeżeli w danym roku nie upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy w momencie wykonania usługi rozumianym jako dzień zakończenia okresu licencji, w przypadku gdy w danym roku upływają terminy płatności lub rozliczeń, lub
  • na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy, tj. w chwili otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi, w odniesieniu do otrzymanej kwoty.

Radosław Żuk, redaktor naczelny TaxFin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *