Obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

Jednocześnie obowiązek podatkowy w tym wypadku powstanie nie później niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika VAT. Należy wskazać, że na podatniku ciąży obowiązek zarówno obliczenia, jak i wpłacenia podatku w terminie 14 dni, liczonym od dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy. Podatnik jest także zobowiązany do złożenia deklaracji VAT 10.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.    

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *