Obowiązek zawiadomienia wspólników a łączenie się spółek kapitałowych

Zawiadomienie to jest dokonywane po raz pierwszy na 1 miesiąc przed dniem, w którym ma zapaść uchwała o połączeniu. Zarząd zawiadamia wspólników po raz drugi przed upływem 2 tygodni od daty dokonania tego pierwszego zawiadomienia. Zarząd zawiadamiając wspólników musi tego dokonać w sposób, który jest w danej spółce przewidziany w zakresie zwołania walnego zgromadzenia wspólników.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *