Obowiązki likwidatorów w spółce jawnej

Zatem likwidator zobowiązany jest do upłynnienia majątku spółki oraz pozostawienie kwot na zobowiązania niewymagalne. W przypadku, gdy pozostaną nadwyżki wynikające z różnicy między wierzytelnościami i zobowiązaniami, wówczas podlegają one podziałowi w takim stosunku, w jakim wspólnicy tejże spółki uczestniczą w Jej zyskach.

Źródło: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *