Obowiązki spółki kapitałowej w przypadku zmiany roku podatkowego

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnik może dokonać zmiany roku podatkowego jednak musi to nastąpić przy spełnieniu określonych warunków. Mianowicie zmiana roku podatkowego musi nastąpić poprzez zmianę statutu albo umowy spółki (tożsamo innego dokumentu, który reguluje ustrój wewnętrzny spółki). W przypadku spółki kapitałowej istnieje dodatkowy wymóg mianowicie zmiany statutu albo umowy spółki winny być wpisane również do KRS.

Kolejny wymóg ogólny, dotyczy powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w odpowiednim terminie.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl

Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl

 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *