Wprowadzanie zmian do polityki rachunkowości zgodnie z MSSF

Sposób wprowadzenia zmian polityki rachunkowości wynikającej ze zmiany standardu zależy od tego czy w standardzie, który został przyjęty albo zmieniony przewidziany jest tryb zmian.

 

Standard lub interpretacja zawiera odnośne informacje Standard lub interpretacja nie zawiera odnośnych informacji
jednostka rozlicza zmianę zasad (polityki) rachunkowości związaną z początkowym zastosowaniem standardu lub interpretacji zgodnie z określonymi przepisami przejściowymi zawartymi w tym standardzie lub interpretacji jednostka dokonuje zmiany zasad (polityki) rachunkowości w związku z początkowym zastosowaniem standardu lub interpretacji, w sposób retrospektywny

 

Warte podkreślenia jest to, że par 20 MSR 8 wskazuje iż 20 wcześniejsze zastosowanie postanowień standardu czy interpretacji, która to możliwość jest z reguły przewidywana przy zmianach i wprowadzaniu nowych regulacji, nie oznacza dobrowolnej zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Z dobrowolną zmiana polityki rachunkowości będziemy mieć do czynienia wtedy, gdy jednostka zastosuje stworzone przez siebie regulacje w odniesieniu do transakcji nieuregulowanych przez MSSF/MSR a następnie wprowadzi do nich zmiany. Zmiany te mogą być spowodowane oczywiście nowelizacją regulacji innych podmiotów tworzących standardy na podstawie podobnych założeń koncepcyjnych co MSSF.

Generalnie poza sytuacją, gdy odmienne podejście przewiduje standard, zmiany polityki powinny być wprowadzane w sposób retrospektywny. Oznacza to, że jednostka musi korygować bilans otwarcia każdej pozycji kapitału własnego, której ta zmiana dotyczy, najwcześniejszego prezentowanego okresu oraz ujawnia inne dane porównawcze każdego okresu, tak jak gdyby zmienione zasady (polityka) rachunkowości były stosowane od zawsze. Oczywiście MSR 8 przewiduje od tej sytuacji odstępstwa.

Podstawa prawna
Par 20-23 MSR 8

 

 

Jedna myśl na temat “Wprowadzanie zmian do polityki rachunkowości zgodnie z MSSF”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *