Poznaj wysokość odpisu na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 rok

Przeciętne wynagrodzenie z II półrocza 2009 r. jest wyższe od wynagrodzenia całorocznego, dlatego podstawę do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2010 r. stanowi wynagrodzenie z drugiego półrocza 2009 r.

Odpisy w 2010r oku będą kształtowały się następująco:
Wysokość odpisu podstawowego w 2010 r. wynosi:

odpis obligatoryjny:
1. – na jednego zatrudnionego w „normalnych” warunkach pracy: 2.794,25 zł x 37,5% = 1.047,84zł,

2. – na jednego wykonującego prace szczególne: 2.794,25 zł x 50% = 1.397,13 zł,

3. – na jednego pracownika młodocianego:

  • w I roku nauki: 2.794,25 zł x 5%= 139,71 zł
  • w II roku nauki: 2.794,25 zł x 6%• = 167,66 zł,
  • w III roku nauki: 2.794,25 zł x 7% = 195,60 zł

zwiększenia fakultatywne:
1. – na każdego zatrudnionego z orzeczonym znacznym lub   umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  2.794,25 zł x 6,25% = 174,64 zł,
2. – na każdego emeryta i rencistę 2.794,25 zł x 6,25% = 174,64 zł.

Przypominamy, że Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa wyżej (art. 5 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, dalej prace szczególne wynosi 50% tego wynagrodzenia (art. 5 ust. 3 ustawy). Natomiast na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (art. 5 ust. 2a ustawy).
Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (art. 5 ust. 4 ustawy). Ponadto pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, może zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki (art. 5 ust. 5 ustawy).

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.)

2 myśli na temat “Poznaj wysokość odpisu na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych na 2010 rok”

  1. w artykule jest napisane ze wysokosc odpisu obligatoryjnego wynosi 37,5%. czy nie jest tak ze moze on byc nizszy, np 10% za zgoda pracownikow?

  2. Witam. A co z odliczaniem VAT od zakupu paliwa do samochodów osobowych o ładowności powyżej 500 kg, posiadających ciężarową homologację, (tzw. samochody z kratką)? Proszę o odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *