Oczekiwania przedsiębiorców na 2011 rok

Prognozy są dobre dla Polski – gospodarka rośnie szybciej niż oczekiwano. Wzrost PKB powinien wynieść w 2011 r. około 4 proc. Głównym motorem wzrostu gospodarczego będą przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne. Niemcy jako nasz główny partner, który już wyszedł z kryzysu, nadal będzie odgrywał znaczącą rolę jeżeli chodzi o eksport . Należy jednak stwierdzić, że oczekiwany wzrost gospodarczy nie poprawi znacząco sytuacji na rynku pracy. Stopa bezrobocia w Polsce będzie się utrzymywać na poziomie 12-13 proc. – prognozuje KIG.

W 2011  r.  powinno dojść do zmiany w polityce monetarnej. Inflacja pozostanie na niskim poziomie. Niski poziom stóp powinien raczej wspierać wzrost gospodarczy, który w tym momencie jest ważniejszy niż ewentualna walka z inflacją.

Przedsiębiorcy liczą na deregulacje polskiej gospodarki. KIG pozytywnie ocenia przyjęcie w listopadzie 2010 r. przez Rząd projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Ograniczenie strefy regulacyjnej Państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pobudzenia sił rozwojowych i potencjału przedsiębiorczości kraju.

KIG w 2011 roku spodziewa się rozwiązania problemu kryzysu finansów publicznych w Polsce. Komisja Europejska wskazuje na potencjalnie złe skutki „wolnej konsolidacji budżetowej" i ostrzega, że polski dług publiczny może sięgnąć 59,6 proc. w 2012 r., czyli zbliży się do limitu 60 proc. dozwolonego w polskiej konstytucji.  Według KIG, ważne jest aby nie było odwrotu od reform emerytalnych w kontekście decyzji Węgier (podobne pomysły dyskutowane są m.in. w Polsce) o przesunięciu części pieniędzy z II filara emerytalnego na łatanie budżetu. Zaproponowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozwiązania w zakresie reformy OFE mają przede wszystkim na celu obniżenie bieżącego deficytu budżetowego poprzez zmniejszenie dopłat do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednak w efekcie długoterminowym oznaczają odejście od zasady uniezależnienia funkcjonowania systemu emerytalnego od dopłat z budżetu państwa ocenia KIG. Sytuacja ta jest bardzo niebezpieczna z punktu widzenia perspektyw ograniczenia długu publicznego, a zarazem stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.
 
KIG/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *