E-protokół w sądach

Obecnie, kiedy protokół jest sporządzany pisemnie na posiedzeniu, sędzia niejednokrotnie zmuszony jest przerywać wypowiedź osoby przesłuchiwanej lub ją modyfikować, a nawet skracać w celu dokonania zapisu. Może to prowadzić do licznych nieporozumień.

Natomiast zapis audio-wideo pozwala na wnikliwą ocenę swobodnych wypowiedzi uczestników postępowania, nie zmodyfikowanych przez sędziego, dyktującego treść protokołu. Jest to bardzo istotne, bowiem każde powtórzenie grozi zniekształceniem wypowiedzi. Dodatkowo, taki sposób utrwalenia przebiegu posiedzenia przyczyni się do skrócenia czasu jego trwania.
Kwestie techniczne, jak rodzaje urządzeń i środków technicznych, służących do wykonywania zapisu multimedialnego, określi Minister Sprawiedliwości rozporządzeniem.

E-protokół będzie wydawany stronie na odpowiednim nośniku danych. Jednak ze względu na konieczność zapewnienia ochrony wizerunku osób biorących udział w postępowaniu, nie będzie możliwe wydawanie zapisu wizyjnego, a jedynie zapisu dźwięku. E-protokół nie będzie podlegał sprostowaniu. Wydaje się jednak, że możliwość sprostowania powinna pozostać na wypadek, gdyby zapis okazał się nieczytelny bądź przerwany.

Z posiedzenia rejestrowanego multimedialnie, protokolant będzie sporządzał skrócony zapis pisemny przebiegu posiedzenia ograniczony do najważniejszych danych – gdzie i kiedy czynność miała miejsce i kto w niej uczestniczył oraz niektórych oświadczeń procesowych stron i rozstrzygnięć sądu.

Gdy ze względów technicznych utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą e-protokołu nie będzie możliwe (co najprawdopodobniej będzie częste na początku obowiązywania nowelizacji), zapis pozostanie wyłącznie pisemny. Jednakże zeznanie świadka, utrwalone w protokole pisemnym, będzie mu odczytane i stosownie do okoliczności na podstawie jego uwag uzupełnione i sprostowane.

Trwają prace nad projektem, wprowadzającym e-protokół również w postępowaniu karnym.

Jedna myśl na temat “E-protokół w sądach”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *