Luksemburg i Liechtenstein zawarły umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania

Gdy bezpośrednie powiązanie kapitałowe wyniesie 10%, ale inne warunki nie zostaną spełnione, podatek u źródła wyniesie 5%. We wszystkich pozostałych przypadkach podatek u źródła od dywidend nie może przekroczyć 15%. Umowa przewiduje opodatkowanie odsetek oraz należności licencyjnych oraz dochodów ze zbycia udziałów wyłącznie w kraju odbiorcy/zbywającego.

Umowa zwiększa efektywność podatkową dla podmiotów Liechtensteinu, który aktualnie nadal znajduje się na określonej rozporządzeniem Ministra Finansów liście krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Być może nowa umowa stanie się początkiem integracji Liechtensteinu z systemem podatkowym Unii Europejskiej – należy pamiętać, że z bardzo istotnych udogodnień Liechtenstein już korzysta, jako państwo członkowskie EOG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *