Jak należy ująć w księgach rachunkowych świadczenie medyczne dla pracownika – ważna uchwała NSA

Nie budziło wątpliwości ujęcie w księgach rachunkowych – księgować należy ten koszt następująco:

  • Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników lub odpowiednie konto układu kalkulacyjnego
  • Ma Rozrachunki z dostawcami – firma świadcząca usługi medyczne

Nie stanowiło z reguły problemu ujecie wartości świadczeń jako kosztów uzyskania przychodu pracodawcy – spełniały w większości przypadków one warunek określony w art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 22 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są to koszty ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Przecież zdrowy pracownik to pracownik, który wypracowuje przychód dla firmy.

Problemy pojawiały się natomiast w sytuacji gdy należało doliczyć wartość świadczeń do przychodu pracownika. Orzeczenia sądów administracyjnych wydawane w indywidualnych sprawach nie były w tej materii jednolite – choć dominowało orzecznictwo iż opłacone w sposób zryczałtowany świadczenie nie powinno stanowić przychodu pracownika. Zupełnie inaczej interpretowały ten problem izby Skarbowe. Ich dyrektorzy zdecydowanie wskazywali iż należy podwyższyć podstawę opodatkowania o wartość świadczeń medycznych.

Od 24 maja 2010 wiemy już jednoznacznie – wypowiedział się w tej materii Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów. W uchwale sygn. II FPS 1/10 wskazał iż wykupione przez pracodawców pakiety medyczne obejmujące świadczenia, do sfinansowania których nie są zobowiązani przez prawo pracy, stanowią przychód z umowy o pracę.

NSA podkreślił, że

  • pracownik, któremu firma wykupiła pakiet medyczny, uzyskuje możliwość skorzystania z opieki medycznej a więc konkretnych świadczeń;
  • nie jest zatem wykupienie opieki medycznej jedynie postawieniem świadczeń do dyspozycji, ale poniesieniem kosztów w zamian za pracownika;
  • pakiet ma określoną wartość ekonomiczną. Zatem osoba, którą firma obejmuje pakietem, uzyskuje przysporzenie majątkowe o którym mowa w art. 12 ust 1 updof;
  • zatrudniony zawsze może złożyć oświadczenie, że nie chce prawa do korzystania ze świadczeń i zakład pracy musi takie oświadczenie respektować. Zatem nie ma przymusu przy tego typu świadczeniach.

Uchwała NSA oznacza iż nie będzie już wątpliwości – świadczenia medyczne dodatkowe poza opieka wynikającą z przepisów BHP i kodeksu pracy, trzeba u pracowników opodatkować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *