Interpretacje ZUS wydawane tylko przez dwa oddziały

Opłata za każdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe wynosi 40 zł i powinna zostać uiszczona w terminie 7 dni od złożenia wniosku pod rygorem pozostawienia go bez rozpatrzenia. Istotną zmianą obowiązującą od początku 2011 r. jest wydawanie interpretacji tylko przez dwa oddziały: Oddział ZUS w Gdańsku i Oddział ZUS w Lublinie. W przypadku złożenia wniosku w innym oddziale, zostanie on przekazany do jednego z powyższych oddziałów stosownie do adresu wnioskodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *